โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่