โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนันต์ สมาน
ครู