โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
หลักสูตร
หลักสูตรอังกฤษ (ประถม)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
กลุ่มสาระสังคม (มัธยมต้น-มัธยมปลาย)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (มัธยมปลาย)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
หลักสูตรสังคม (ประถม)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
หลักสูตรศิลปะ (มัธยม)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (มัธยมต้น)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พื้นฐาน-เพิ่มเติม (ม.ต้น)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พื้นฐาน (ม.ปลาย)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน(มัธยมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน(ประถมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
หลักสูตรอิสลามศึกษา ปรับปรุง 2555
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนสุข-พละ(มัธยมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนสุข-พละ (ประถมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์ (ประถมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ประถมศึกษาปีที่1-6)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
หลักสูตรอิสลามศึกษา มักตับ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ประถม)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64