โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โครงการฝ่ายบริหาร2564
แบบเสนอดครการสถานศึกษาสีขาว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
คำสั่งโครงการสถานศึกษาสีขาว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
แบบเสนอโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
คำสั่งโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
คำสั่งโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
แบบเสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แบบเสนอโครงการปรับภูมิทัศน์64
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
คำสั่งโครงการส่งเสริมความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แบบเสนอโครงการส่งเสริมความปลอดภัยปลอดภัยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
คำสั่งโครงการส่งเสริมคุณธรรม
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แบบเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรม
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64