โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิฐา ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :