โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์
299 ม.3  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
คณะผู้บริหาร

นายมานิตย์ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา